HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang thiết bị dạy – học

Hội thảo xây dựng danh mục trang thiết bị, mô hình giảng dạy kỹ năng

  17/12/2012 09:22:10 AM 

· Mục tiêu của hội thảo: Xây dựng mô hình tổ chức giảng dạy kỹ năng cho hệ cao đẳng, trung cấp y tế; đề xuất danh mục kỹ năng, phương thức tổ chức, danh mục trang thiết bị mô hình cần thiết,…

· Địa điểm, thời gian và thành phần tham gia:

o Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

o Thời gian: Từ 12-14/09/2008

o Thành phần: Ban Quản lý Dự án, Đại diện Vụ Khoa học và Đào tạo và Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của 12 trường thuộc Dự án SMS.

· Nội dung cụ thể:

o Tóm tắt tình hình hoạt động của Dự án (Ưu điểm, Nhược điểm) và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

o Báo cáo tóm tắt về chương trình khung đào tạo điều dưỡng trình độ cao đẳng và dự kiến triển khai giáo dục kỹ năng tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

o Báo cáo tham luận về kinh nghiệm tổ chức triển khai đơn vị huấn luyện kỹ năng của TS. Đỗ Đình Xuân – Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

o Báo cáo tham luận về kinh nghiệm tổ chức triển khai đơn vị huấn luyện kỹ năng của CN. Nguyễn Bá Kim – Đơn vị huấn luyện kỹ năng của trường Đại học Y Hà Nội.

o Báo cáo tham luận về kinh nghiệm tổ chức triển khai đơn vị huấn luyện kỹ năng của TS. Trần Quang Trung – Đơn vị huấn luyện kỹ năng của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

o Báo cáo tham luận về kinh nghiệm tổ chức triển khai đơn vị huấn luyện kỹ năng của ThS. Phạm Thị Mỹ Ngọc – Phó trưởng Khoa huấn luyện kỹ năng của trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

· Kết quả đạt được:

o Thống nhất được 6 nhóm danh mục kỹ năng:

§ Kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức khỏe

§ Kỹ năng thực hành nghề nghiệp

§ Kỹ năng quản lý

§ Kỹ năng tự học

§ Kỹ năng cộng đồng

§ Kỹ năng nghiên cứu khoa học

o Từ các nhóm kỹ năng trên, hội thảo cũng đã xây dựng được dự thảo danh mục trang thiết bị, mô hình cho các phòng:

§ Phòng học thực hành điều dưỡng

§ Phòng học thực hành tiền lâm sàng

Hội thảo cũng đã xác định được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc giảng dạy kỹ năng và cũng đã thảo luận về việc xây dựng mô hình, cách tổ chức như thế nào cho có hiệu quả. Có một số vấn đề cũng cần có sự tư vấn của các chuyên gia và được đưa ra bàn cụ thể trong hội thảo tiếp theo tại Hà Nội vào khoảng tháng 11/2008.