HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đơn vị thành viên Dự án

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

  24/12/2012 09:24:43 AM 

Với tiền thân là trường Trung cấp Y sỹ khu tự trị Thái Mèo được thành lập ngày 28/11/1959, trải qua 53 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giảng viên và học sinh, tháng 5/2009 nhà trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng y tế giảng dạy các mã ngành cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, các mã ngành trung cấp: Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh, y sỹ và các ngành sơ cấp: Dược tá, y tá thôn bản, hộ sinh sơ học. Với yêu cầu về nguồn nhân lực y tế của tỉnh và của khu vực, nhà trường thường xuyên mở rộng quy mô đào tạo với phương châm: đa phương hoá về hình thức, đa dạng hoá về chuyên ngành, tăng nhanh số lượng học sinh, sinh viên. Lưu lượng học sinh, sinh viên hiện tại của Trường từ 1.800 đến 2.000.
Với mục tiêu đào tạo cán bộ y tế phát triển toàn diện, nhà trường đã rất quan tâm tới việc
giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên. Những cố gắng, nỗ lực của tập thể sư phạm và học sinh sinh viên nhà trường trong công tác đào tạo, trong các hoạt động đã được các cấp ghi nhận: 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 02 Huân chương lao động hạng Nhì, nhiều Bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành, UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể cho nhà trường và các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La là một trong 12 trường đại học, cao đẳng và trung cấp y tế của Việt Nam được tham gia dự án SMS do chính phủ Hà Lan tài trợ giai đoạn 2006 - 2012. Qua dự án đã giúp cho đội ngũ giảng viên của nhà trường áp dụng được cách xây dựng kế hoạch bài giảng cho phương pháp giảng dạy tích cực, giảng tại phòng tiền lâm sàng, kỹ năng giảng lâm sàng dựa trên chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam đồng thời xây dựng được Bộ công cụ đánh giá sinh viên và ngân hàng đề thi Điều dưỡng trình độ cao đẳng. Các giảng viên đã tự tin trong việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc, mô hình, dụng cụ dạy/ học được dự án trang bị, áp dụng tốt trong truyền đạt kiến thức cho sinh viên theo phương thức dạy học tích cực.
Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, nhà trường còn làm tốt công tác quốc tế, từ năm 1971 đến nay nhà trường đã đào tạo gần 200 cán bộ y tế các trình độ y sỹ, dược sỹ trung học, nữ hộ sinh cho các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Nhà trường cũng đã xây dựng khu ký túc xá riêng cho lưu học sinh Lào, trong những năm qua nhà trường đã vinh dự 02 lần được nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và một Huy chương Hữu nghị do Thủ tướng nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào tặng cho cá nhân đồng chí Hiệu trưởng.
Định hướng trong giai đoạn từ 2012 - 2015, nhà trường tập trung phát huy mọi nội lực, tận dụng triệt để nguồn đầu tư từ bên ngoài để đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện đội ngũ về số lượng và chất lượng, đầu tư mở rộng về quy mô cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu của một trường đại học, giai đoạn từ 2015 - 2020 nâng cấp Nhà trường thành trường Đại học Y - Dược khu vực Tây Bắc.