HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đơn vị thành viên Dự án

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

  25/12/2012 12:54:08 PM 

Trường Cao đẳng Y Tế Bình Dương (tiền thân là trường Trung học Y tế Sông Bé) thành lập theo quyết định số 326/QĐUB ngày 13/06/1978 của UBND Tỉnh Sông Bé.

1/ GIAI ĐOẠN 1: (1978 - 1981)

Tháng 10 năm 1976, trường sơ học Y tế ở vùng kinh tế Tàu Ô Bình Long chuyển về khu vực Bệnh viện 4 Dã chiến và trở thành Trường THYT Sông Bé năm 1978.

 • Qui mô đào tạo 200 - 300 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 40 - 56.

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Y sĩ và cán bộ y tế sơ học.
 • Bổ túc văn hóa cán bộ ngành y tế.
 • Bổ túc công tác quản lý ngành y tế.
 • Giảng dạy ngoại ngữ trong ngành y tế.

2/ GIAI ĐOẠN 2 : (1982 – 1995)

Xây dựng và mở rộng qui mô trường, nâng các ngành sơ học lên trung cấp. Mục tiêu đào tạo cung cấp đội ngũ cán bộ y tế cho tỉnh Sông Bé.

 • Qui mô đào tạo 300 - 500 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên : 65 – 83.

Nhiệm vụ đào tạo :

 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Y sỹ trung học.
 • Điều dưỡng trung học, y tá sơ học.
 • Nữ hộ sinh trung học, hộ sinh sơ học.
 • Các lớp đào tạo lại.
 • Giảng dạy ngoại ngữ trong ngành y tế.

Thành tích : Huân chương lao động hạng 3 năm 1988.

Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm 1984-1985.

3/ GIAI ĐOẠN 3: (1995 – 2001)

Ngày 1/1/1997 Tỉnh Sông Bé chia thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Trường đổi tên thành trường Trung học Y tế Bình Dương. Với mục tiêu mở rộng qui mô đào tạo nhằm cung cấp cán bộ y tế trung và sơ cấp: giỏi chuyên môn, mạnh về phẩm chất đạo đức để làm tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 • Qui mô: 400-600 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 43.

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Y sỹ trung học.
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học.
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại.

Thành tích : Cờ thi đua của Bộ y tế năm 2000.

Bằng khen của Bộ GD&ĐT 5 năm 1995-1999 và năm 2001.

4/ GIAI ĐOẠN 4: (2001 – 2005)

Mở rộng qui mô đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo trong và ngoài tỉnh: chính qui ,tại chức, đào tạo theo địa chỉ. Số lượng học sinh hàng năm tăng 10-15%. Từ năm 2003, thực hiện khoán biên chế và quản lý hành chính theo nghị định 10/2002/CP. Nhiệm vụ nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho Bình Dương và một số tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ.

 • Qui mô: 600 - 900 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 50.

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học .
 • Y sĩ cho ngành y tế cao su VN, cho KCN.
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại.
 • Các lớp đại học và sau đại học (liên kết với các trường đại học y Dược trong nước )

Thành tích : Cờ thi đua của Bộ y tế năm 2004

5/ GIAI ĐOẠN 5 : (2006 – nay)

Phát triển và mở rộng qui mô đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo trong và ngoài tỉnh: chính qui, tại chức, đào tạo theo địa chỉ; nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho Bình Dương và một số tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ. Tháng 12/2007 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đàotạo nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế.

 • Qui mô: 2000 - 3000 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 231.

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Dược sỹ trung học, dược tá .
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học .
 • Y sĩ đa khoa .
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại
 • Các lớp đại học và sau đại học (liên kết với các trường đại học y Dược trong nước)

Thành tích: Huân chương lao động hạng 2.

Qua 33 năm, nhà trường đã đào tạo được 4700 cán bộ y tế trung cấp.

Hiệu trưởng qua các thời kỳ:

 • Nhiệm kỳ 1978- 1981: BS Nguyễn Văn Tranh.
 • Nhiệm kỳ 1982- 1995: BS Nguyễn Hoàng Dũng.
 • Nhiệm kỳ 1995- 2001: BS Khổng Trọng Khuê.
 • Nhiệm kỳ 2001- 2005: BS. Lê Chí Thành.
 • Nhiệm kỳ 2006 đến nay: Ts. Trần Văn Đáng.