HMTU
Đang tải dữ liệu...
Quản lý Dự án

Nhân sự Dự án

  07/12/2012 03:41:12 PM 

1. Ban giám đốc dự án giai đoạn 2006 - 2008:

Giám đốc: Thạc sỹ Phạm Văn Tác – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế

Phó giám đốc: Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Đình Chính – Hiệu trưởng Trường ĐHKTYT Hải Dương – Bộ Y tế.


2. Ban giám đốc dự án giai đoạn 2009 - 2012:

Giám đốc: Thạc sỹ Trần Đức Thuận – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế – Bộ Y tế.

Phó giám đốc: Thạc sỹ Phạm Văn Tác – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế

Phó giám đốc: Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Đình Chính – Hiệu trưởng Trường ĐHKTYT Hải Dương – Bộ Y tế.


3. Điều phối viên dự án: Thạc sỹ Nguyễn Minh Lợi – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế

Bộ phận thư ký:
- Thạc sỹ Đinh Diệu Hằng - Trường Đaị học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Bộ Y tế
- Cử nhân Đoàn Thị Nhuận - Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế
- Thạc sỹ Nguyễn Chí Tráng – Cán bộ Dự án SMS

Bộ phận Kế toán:
- Kế toán trưởng: Cử nhân Nguyễn Việt Dũng - Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế
- Kế toán viên: Cử nhân Nguyễn Hoài Thu

Bộ phận hành chính, hỗ trợ:Nguyễn Hương Quỳnh

Tiểu Ban quản lý dự án tại các trường hưởng thụ dự án gồm có:
- Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng: Trưởng Tiểu Ban quản lý dự án
- Trưởng Phòng đào tạo: Thành viên
- Trưởng Khoa/Bộ môn điều dưỡng: Thành viên
- Trưởng phòng Kế hoạch tài chính: Thành viên