HMTU
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt độngHình ảnhTài liệuLiên hệ

Hoạt động
Hệ thống đào tạo
Chương trình và tài liệu đào tạo
Trang thiết bị dạy – học
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy

Hệ thống đào tạo

Hội thảo liên trường về kế hoạch và quản lý dự án

   
10:25' PM - Chủ nhật, 16/12/2012
Hội thảo lần 2 tổ chức tại Khánh Hòa từ ngày 01 đến 03 tháng 8 năm 2007.
*) Mục tiêu của hoạt động:
1. Họp thường niên ban quản lý dự án và các trường thành viên để triển khai hoạt động và điều chỉnh một số hoạt động của dự án
2. Hội thảo liên trường về các kỹ năng sẽ giảng dạy cho các đối tượng cao đẳng điều dưỡng và điều dưỡng trung học.
3. Thống nhất đề cương và công cụ khảo sát về thực trạng và nhu cầu của điều dưỡng, chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng
*) Thành phần tham dự
- Điều hành hội thảo:
1. Th.S Phạm Văn Tác
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Đào tạo, Phó trưởng Ban Quản lý Chương trình, Giám đốc Dự án
2. PGS.TS. Vũ Đình Chính
Hiệu trưởng Trường Đại Học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương, Phó trưởng Ban Quản lý Chương trình, Phó Giám đốc Dự án
- Hội thảo viên:
+ Các thành viên Ban Quản lý Dự án (điều phối viên, thư ký dự án )
+ Các đơn vị thụ hưởng: mỗi đơn vị 04 đại biểu gồm (Hiệu trưởng - Trưởng tiểu ban quản lý dự án, Trưởng phòng Đào tạo và 02 giảng viên Điều dưỡng)
*) Kết quả hội thảo:
-Nội dung 1: Cuộc họp thường niên ban quản lý dự án và các trưởng tiểu ban dự án đã thống nhất các vấn đề sau:
+ Thống nhất danh mục trang thiết bị đề xuất mua sắm cho các văn phòng tiểu dự án
+ Thống nhất các thủ tục về thuế và hoàn thuế trong hoạt động của dự án.
+ Thống nhất họat động đấu thầu về mua trang thiết bị cho các trường.
+ Thông qua việc điều chỉnh một số hoạt động năm 2007, 2008 của dự án để các đơn vị thụ hưởng có thể cùng tham gia các hoạt động của dự án ngay trong năm đầu tiên.
+ Dự kiến tổ chức các đợt tham quan học tập theo vùng miền (Miền Nam tại trường Đại Học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược cần Thơ- Miền Bắc Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Điều dưỡng Nam Định).
- Nội dung 2: Hội thảo của các thành viên dự án về việc chuẩn bị cho xây dựng lại chương trình khung đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng
+ Các trường trong dự án đều nhận thấy rằng cần phải thay đổi chương trình đào tạo để đáp ứng kịp thời với nhu cầu thực tế.
+ Hội thảo cũng đã thống nhất được các nguyên tắc để xây dựng lại chương trình khung Cao đẳng Điều dưỡng 3 năm:
- Đổi mới chương trình dưa trên Luật Giáo dục 2005, phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động và có tính hội nhập
- Xây dựng chương trình đào tạo cán bộ y tế cần quan tâm đến tính liên thông giữa các trình độ và các chuyên ngành
- Nội dung cần đảm bảo phần kiến thức bắt buộc, cơ bản nhất với mỗi chuyên ngành và những kiến thức, kỹ năng tự chọn chuyên sâu phù hợp, tối thiểu có 20 % tự chọn
- Xây dựng chương trình theo hướng tăng cường năng lực thực hành nghề nghiệp cho người học.
- Xây dựng lại chương trình cần đồng bộ với các điều kiện để thực hiện chương trình: chương trình giáo dục, tài liệu cho các môn học/ modun, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chính sách đối với người điều dưỡng và tăng cường hợp tác quốc tế.
+ Hội thảo đã tiến hành trao đổi và thảo luận về mục tiêu, năng lực cần thiết của người điều dưỡng trung cấp và cao đẳng giữa các trường thành viên
+ Thống nhất bộ công cụ điều tra thực trạng đào tạo và yêu cầu sử dụng nhân lực điều dưỡng Việt Nam.
+ Xây dựng danh mục kỹ năng cần thiết đào tạo điều dưỡng cho bậc cao đẳng và bậc trung cấp.
*) Kết luận và kiến nghị:
- Kết luận chính trong hội thảo:
Ban quản lý dự án và lãnh đạo các trường đã thống nhất điều chỉnh một số hoạt động của dự án cho phù hợp với thực tế: việc mua sắm các trang thiết bị văn phòng do Ban quản lý dự án thực hiện thủ tục đấu thầu theo quy định hiện hành; Kế hoạch hoạt động chuyên môn thay đổi cho phù hợp để các trường cùng tham gia (có thể tổ chức theo vùng, khu vực).
+ Tổ chức thăm quan các trường Đại học Y dược có kinh nghiệm tổ chức Skillslab trong nước: tham quan các trường đại học phía nam giao cho trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức, tham quan các trường đại học phía bắc giao cho trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tổ chức.
+ Thống nhất cơ bản về bộ công cụ điều tra năng lực cần thiết của người điều dưỡng cao đẳng, trung cấp và danh mục kỹ năng đào tạo điều dưỡng trình độ cao đẳng và trung cấp.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động trong thời gian tới:
+ Đóng góp hoàn thiện bộ công cụ điều tra (trực tiếp vào phiếu dự thảo hoặc bằng văn bản).
+ Các trường tiếp tục hoàn thành danh mục kỹ năng đào tạo ĐDTC& ĐDCĐ (dựa và chức trách, qui định của Điều dưỡng).
+ Tổ chức điều tra thực trạng năng lực của điều dưỡng và XDCT đào tạo, giao cho từng trường chủ động triển khai (thời gian hoàn thành tháng 12/2008)
+ Tập huấn về NCKH: Trường ĐHKTYT Hải Dương tổ chức cho khu vực phía Bắc và Nam Trung bộ); Trường Bình Dương đăng cai tổ chức cho khu vực phía Nam. Thành phần gồm: 1 CBQL + 1 CBCM
+ Tổ chức tham quan học tập trong nước (tháng 10/2007): giao CĐYT Hà nội + CĐYT Cần Thơ ( ĐHY Hà Nội, Nam Định + ĐHYD TP HCM + ĐHYD Cần Thơ)
+ Làm việc với cố vấn Dự án về việc mời chuyên gia nước ngoài tập huấn phương pháp giảng dạy kỹ năng, biên soạn tài liệu giảng dạy năm 2008.
Số lượt đọc:  20084  -  Cập nhật lần cuối:  16/12/2012 11:13:52 PM
Đơn vị thành viên dự án