HMTU
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt độngHình ảnhTài liệuLiên hệ

Hoạt động
Hệ thống đào tạo
Chương trình và tài liệu đào tạo
Trang thiết bị dạy – học
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy

Chương trình và tài liệu đào tạo

Hội thảo Rà soát chương trình và tài liệu đào tạo hộ sinh và điều dưỡng trình độ cao đẳng và trung học

   
09:18' AM - Thứ hai, 17/12/2012

· Mục tiêu của hội thảo:

o Khái quát việc xây dựng các chương trình đào tạo điều dưỡng và hộ sinh trình độ cao đẳng và trung cấp.

o Thống kê các tài liệu đào tạo điều dưỡng và hộ sinh trình độ cao đẳng và trung cấp.

o Góp ý xây dựng, hoàn thiện chương trình khung hộ sinh trình độ trung cấp.

o Thống nhất kế hoạch xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu đào tạo điều dưỡng và hộ sinh trình độ cao đẳng và trung cấp.

· Địa điểm, thời gian và thành phần:

o Địa điểm: Trường Trung cấp Y tế Đắc Lắc

o Thời gian: Từ ngày 26 đến 27/12/2009

o Thành phần: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế, Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại biểu của 12 trường thuộc Dự ấn SMS.

· Nội dung cụ thể:

o Hội thảo được nghe khái quát về tình hình xây dựng chương trình đào tạo, danh mục tài liệu đào tạo điều dưỡng và hộ sinh trình độ cao đẳng và trung cấp.

o Báo cáo tham luận thực trạng của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc triển khai xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu đào tạo điều dưỡng và hộ sinh trình độ cao đẳng và trung cấp.

o Tóm tắt dự thảo chương trình khung, thảo luận nhóm về dự kiến xây dựng chương trình khung trình độ trung cấp.

o Báo cáo thảo luận nhóm.

o Thảo luận, góp ý và thống nhất ý kiến, dự kiến kế hoạch làm việc trong thời gian tới.

· Kết quả đạt được:

o Liệt kê được danh mục các chương trình tài liệu đào tạo điều dưỡng, hộ sinh trình độ cao đẳng, trung cấp.

o Thống nhất được danh mục các tài liệu đào tạo điều dưỡng, hộ sinh trình độ cao đẳng, trung cấp.

o Bản dự thảo kế hoạch tiếp theo.

Số lượt đọc:  20125  -  Cập nhật lần cuối:  17/12/2012 09:18:30 AM
Đơn vị thành viên dự án