HMTU
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt độngHình ảnhTài liệuLiên hệ

Giới thiệu
Giới thiệu dự án
Quản lý Dự án
Đơn vị thành viên Dự án
Đơn vị thành viên Dự án

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

   
12:54' PM - Thứ ba, 25/12/2012

Trường Cao đẳng Y Tế Bình Dương (tiền thân là trường Trung học Y tế Sông Bé) thành lập theo quyết định số 326/QĐUB ngày 13/06/1978 của UBND Tỉnh Sông Bé.

1/ GIAI ĐOẠN 1: (1978 - 1981)

Tháng 10 năm 1976, trường sơ học Y tế ở vùng kinh tế Tàu Ô Bình Long chuyển về khu vực Bệnh viện 4 Dã chiến và trở thành Trường THYT Sông Bé năm 1978.

 • Qui mô đào tạo 200 - 300 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 40 - 56.

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Y sĩ và cán bộ y tế sơ học.
 • Bổ túc văn hóa cán bộ ngành y tế.
 • Bổ túc công tác quản lý ngành y tế.
 • Giảng dạy ngoại ngữ trong ngành y tế.

2/ GIAI ĐOẠN 2 : (1982 – 1995)

Xây dựng và mở rộng qui mô trường, nâng các ngành sơ học lên trung cấp. Mục tiêu đào tạo cung cấp đội ngũ cán bộ y tế cho tỉnh Sông Bé.

 • Qui mô đào tạo 300 - 500 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên : 65 – 83.

Nhiệm vụ đào tạo :

 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Y sỹ trung học.
 • Điều dưỡng trung học, y tá sơ học.
 • Nữ hộ sinh trung học, hộ sinh sơ học.
 • Các lớp đào tạo lại.
 • Giảng dạy ngoại ngữ trong ngành y tế.

Thành tích : Huân chương lao động hạng 3 năm 1988.

Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm 1984-1985.

3/ GIAI ĐOẠN 3: (1995 – 2001)

Ngày 1/1/1997 Tỉnh Sông Bé chia thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Trường đổi tên thành trường Trung học Y tế Bình Dương. Với mục tiêu mở rộng qui mô đào tạo nhằm cung cấp cán bộ y tế trung và sơ cấp: giỏi chuyên môn, mạnh về phẩm chất đạo đức để làm tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 • Qui mô: 400-600 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 43.

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Y sỹ trung học.
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học.
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại.

Thành tích : Cờ thi đua của Bộ y tế năm 2000.

Bằng khen của Bộ GD&ĐT 5 năm 1995-1999 và năm 2001.

4/ GIAI ĐOẠN 4: (2001 – 2005)

Mở rộng qui mô đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo trong và ngoài tỉnh: chính qui ,tại chức, đào tạo theo địa chỉ. Số lượng học sinh hàng năm tăng 10-15%. Từ năm 2003, thực hiện khoán biên chế và quản lý hành chính theo nghị định 10/2002/CP. Nhiệm vụ nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho Bình Dương và một số tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ.

 • Qui mô: 600 - 900 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 50.

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học .
 • Y sĩ cho ngành y tế cao su VN, cho KCN.
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại.
 • Các lớp đại học và sau đại học (liên kết với các trường đại học y Dược trong nước )

Thành tích : Cờ thi đua của Bộ y tế năm 2004

5/ GIAI ĐOẠN 5 : (2006 – nay)

Phát triển và mở rộng qui mô đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo trong và ngoài tỉnh: chính qui, tại chức, đào tạo theo địa chỉ; nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho Bình Dương và một số tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ. Tháng 12/2007 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đàotạo nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế.

 • Qui mô: 2000 - 3000 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 231.

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Dược sỹ trung học, dược tá .
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học .
 • Y sĩ đa khoa .
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại
 • Các lớp đại học và sau đại học (liên kết với các trường đại học y Dược trong nước)

Thành tích: Huân chương lao động hạng 2.

Qua 33 năm, nhà trường đã đào tạo được 4700 cán bộ y tế trung cấp.

Hiệu trưởng qua các thời kỳ:

 • Nhiệm kỳ 1978- 1981: BS Nguyễn Văn Tranh.
 • Nhiệm kỳ 1982- 1995: BS Nguyễn Hoàng Dũng.
 • Nhiệm kỳ 1995- 2001: BS Khổng Trọng Khuê.
 • Nhiệm kỳ 2001- 2005: BS. Lê Chí Thành.
 • Nhiệm kỳ 2006 đến nay: Ts. Trần Văn Đáng.
Đơn vị thành viên dự án